poniedziałek, 16 lipca 2007

KRZYSZTOF MAŁEK - na Konkursie Chopinowskim 2006r. w Warszawie


Nasz! - dobrze znany sydnejskiej Polonii pianista tam był!

Znalazł się tam także Tomek Koprowski (gdzie go nie ma?!), który swoją kamerą utrwalił ten moment na zawsze!